HPK Kannattajat ry Vuosikokouskutsu

7.8.2019

HPK Kannattajat ry:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään 21.8.2019 klo 18.00 Pohjantähti-areenan Kerhoravintolassa.

Vuosikokouksessa äänioikeus sekä luottamuspaikkojen tavoittelu edellyttävät maksettua jäsenmaksua kaudelle 2019-2020. Jäsenmaksuja rupeamme lähettelemään lähipäivinä.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Kunniajäsenet.

6. Esitetään toimintakertomus toimintakaudelta 2018-2019 sekä toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2019-2020.

7. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

9. Käsitellään vuosittaisen jäsenmaksun suuruus toimintakaudelle 2020-2021 sekä
muut jäsenyyteen mahdollisesti liittyvät asiat.

10. Yhdistyksen sääntömuutokset.

11. Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrä toimintakaudelle 2019-2020.

12. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimintakaudelle 2019-2020 kohdan 11 päätöksen mukaisesti.

13. Valitaan toiminnantarkastajat (2 kpl).

14. Muut mahdolliset asiat.

15. Kokouksen päätös.

HUOM! Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä sähköpostitse hallitukselle 14.08.2018 mennessä

osoitteeseen: info@hpkkannattajat.fi.

Hämeenlinnassa 7.8.2019

HPK Kannattajat ry:n

HALLITUS

Takaisin
Copyright @ HPK Kannattajat ry, 2024