HPK Kannattajat ry Vuosikokouskutsu

19.8.2021

HPK Kannattajat ry:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään 26.8.2021 klo 18.00 Wisahovissa Hämeenlinnassa.

Vuosikokouksessa äänioikeus sekä luottamuspaikkojen tavoittelu edellyttävät maksettua jäsenmaksua kaudelle 2021-2022. Jäsenmaksut on lähetetty Toukokuussa.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään toimintakertomus toimintakaudelta 2020-2021 sekä toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2021-2022.

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Käsitellään vuosittaisen jäsenmaksun suuruus toimintakaudelle 2022-2023 sekä
muut jäsenyyteen mahdollisesti liittyvät asiat.

9. Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrä toimintakaudelle 2019-2020.

10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimintakaudelle 2019-2020 kohdan 11 päätöksen mukaisesti.

11. Valitaan toiminnantarkastajat (2 kpl).

12. Muut mahdolliset asiat.

13. Kokouksen päätös.

HUOM! Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä sähköpostitse hallitukselle 19.08.2021 mennessä

osoitteeseen: hpkkannattajat@gmail.com.

Hämeenlinnassa 11.8.2021

HPK Kannattajat ry:n

HALLITUS

Takaisin
Copyright @ HPK Kannattajat ry, 2024